Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.


Aktualności:


KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS I-III.
2015-03-27
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie pani Izabela Nadolnik informuje, że w dniu 9 kwietnia (czwartek) 2015 r. w godzinach od 8.00. do 16.00. w sekretariacie SCE ( Tarnów, Aleje Solidarności 5-9, pokój 402) do odebrania będą przygotowane konkursowe teksty dyktand dla uczestników etapu gminnego XII Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I- III. Dokumentacja konkursowa (protokoły i kryteria ocen) umieszczona została jako załączniki w Regulaminie Konkursu (www.sce.pl/aktualności). W razie ewentualnych pytań wszystkich gminnych koordynatorów zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu; 502 139 574 lub mail: izabela.nadolnik.sce@poczta.fm
REGULAMIN XII MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA KLAS I - III
2015-03-26
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza do udziału w XII Międzypowiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas I- III. Konkurs jest ofertą dla szkół z gmin, które podpisały porozumienia ze Starostą Tarnowskim na rzecz organizowania doradztwa metodycznego poprzez ośrodek doskonalenia nauczycieli, którym jest Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
Sprawozdanie z Gminnego Konkursu Czytelniczego rok szkolny 2014/2015 pod hasłem: Jak to w rodzinie bywa
2015-03-26
Sprawozdanie z finału IV Konkursu Wiedzy o Dąbrowie Tarnowskiej i Regionie.
2015-03-25
Warsztaty "Metoda aktywnego słuchania według Batti Strauss "
2015-03-24
Warsztaty Metody aktywnego słuchania według Batti Strauss dla nauczycieli z powiatu brzeskiego odbędą się w Brzesku, Przedszkole nr 9, ul. Browarna 9. (naprzeciw bramy wjazdowej do Browaru) 25 kwietnia (sobota) o godz. 9.00.
Regulamin XII Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich.
2015-03-23
Dodatkowe formy doskonalenia - MARZEC 2015.
2015-03-17
Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Pani Izabela Nadolnik zaprasza na zaplanowane dodatkowe formy doskonalenia nauczycieli tj. 19.03.2015 r. w Szkole Podstawowej w Maszkienicach, gdzie odbędą się warsztaty na temat: Warsztat pracy młodego nauczyciela oraz 31.03.2015 w Urzędzie Gminy Dębno, Wola Dębińska odbędą się konsultacje zespołowe na temat: Współpraca przedszkola i szkoły w kontekście realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie. Serdecznie zapraszamy!
W dniach 5-6 marca 2015 roku, w Poroninie odbyły się kolejne, coroczne warsztaty metodyczne powiązane z konferencją nauczycieli wychowania fizycznego szkół zrzeszonych w Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie - sprawozdanie z warsztatów wyjazdowych.
2015-03-17
II MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM WŚRÓD ŁĄK I LASÓW - REGULAMIN
2015-03-10
Organizacja XI Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I- III. Etap gminny
2015-03-09
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Izabela Nadolnik, zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konsultacje na temat "Organizacja XI Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas i- III. Etap gminny". Termin: 10 marca 2015 r. (wtorek) godz. 12.00.- 14.00. Miejsce: siedziba Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Tarnów ul. Al. Solidarności 5-9, pokój 404.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2015-03-03
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w auli Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbył się pokaz filmu Wolność i Niezawisłość - ostatnia nadzieja. Jest to dokument poświęcony członkom organizacji antykomunistycznej Wolność i Niezawisłość (WiN), która powstała we wrześniu 1945 roku.
Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Kresowej.
2015-03-03
Powiat Tarnowski wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, Zespołem Szkół Gimnazjum Publicznym im. Orląt Lwowskich w Gromniku oraz Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie organizuje I Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Kresowej, który w dniach 18 i 19 czerwca 2015 r. odbędzie się w Gromniku.
Nauczyciele zdobywają wiedzę.
2015-02-27
Motywowanie i integrowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych wiedzę i umiejętności z tego zakresu zdobywali na kolejnej formie wsparcia nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi. To był czwarty moduł szkoleniowy realizowany w ramach projektu Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą
do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele wraz z dyrektorem Panią Danutą Gargaś i Panią Małgorzatą Słomska wicedyrektor.
METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS - warsztaty metodyczne.
2015-02-26
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz wszystkich zainteresowanych z terenu powiatu dąbrowskiego do udziału w warsztatach metodycznych.
Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz - warsztaty.
2015-02-26
W dniu 16 lutego 2015 roku w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach Rada Pedagogiczna wraz z Dyrektorem Panią Małgorzatą Grędel uczestniczyła w warsztatach nt. Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz. Przedszkole w drugim już roku realizacji projektu i zgodnie z tegorocznym harmonogramem Rocznego Planu Wspomagania doskonali się w obszarze wybranej oferty Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niedowidzącego - warsztaty.
2015-02-26
Zgodnie z harmonogramem realizacji Rocznego Planu Wspomagania - w dniu 16 lutego 2015 roku w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie rada pedagogiczna wraz z Dyrektorem Panią Ewą Świderską uczestniczyła w warsztatach nt. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niedowidzącego. Przedszkole w tym roku szkolnym doskonali się w obszarze przyjętej oferty Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Tworzenie projektu edukacyjnego cz.I - warsztaty.
2015-02-26
W dniu 16 lutego 2015 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Zakliczynie Rada Pedagogiczna wraz z Dyrektorem Panią Lucyną Gondek uczestniczyła w warsztatach nt. Tworzenie projektu edukacyjnego cz.I . Przedszkole według harmonogramu Rocznego Planu Wspomagania doskonali się w obszarze wybranej oferty: Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
Budowanie u dzieci systemu wartości - warsztaty.
2015-02-23
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na warsztaty organizowane przez Panią Małgorzatę Ciukaj doradcę metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego, które odbędą się 16.03.2015 r. o godzinie 15:00 w Publicznym Przedszkolu w Radłowie.
Metody aktywizujące w edukacji elementarnej - warsztaty.
2015-02-23
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na warsztaty organizowane przez Panią Małgorzatę Ciukaj doradcę metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego, które odbędą się 09.03.2015 r. o godzinie 15:00 w Publicznym Przedszkolu w Żabnie.
Realizacja projektu Składamy puzzle pokoleń oraz przygotowanie wystawy Magiczny świat nauki.
2015-02-23
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjum do pracy w zespole samokształceniowym prowadzonym przez Panią Marię Grygiel doradcę metodycznego w zakresie fizyki w dniu 13.03.2015 w godz. 14: 15 -17:15 w Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej.
Fizyka w medycynie - sesja.
2015-02-23
Maria Grygiel doradca metodyczny w zakresie fizyki zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli fizyki i biologii w gimnazjum, do udziału w zespole samokształceniowym dotyczącym przygotowania międzygimnazjalnej sesji Fizyka w medycynie. Spotkanie odbędzie się 27.03.2015 r. w godz. 14: 15 -17:15 w Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej.
II etap Konkursu Wiedzy o Dąbrowie Tarnowskiej i Regionie.
2015-02-16
9 lutego odbył się II etap Konkursu Wiedzy o Dąbrowie Tarnowskiej i Regionie. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Żołnierze wykleci z tarnowskiego - cykl artykułów.
2015-02-16
REGULAMIN IX KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM.
2015-02-10
Metody i formy oceniania ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
2015-02-09
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Izabela Nadolnik, zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konsultacje na temat Metody i formy oceniania ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Termin: 10 lutego 2015 r.(wtorek) godz. 12.00.- 14.00. Miejsce: siedziba Samorządowego Centrum Edukacji, Tarnów ul. Aleje
Solidarności 5-9, pokój. 404.
WALENTYNKI 2015
2015-02-04
W imieniu Pani Danuty Ciszek Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, zachęcam Państwa do uczestnictwa w spotkaniu z dr Markiem Babikiem z Akademii Ignatianum, który wygłosi wykład na temat Miłość to luksus. Stać Cię na to!
Dyrektor Barbara Dagmara Niziołek
REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POD HASŁEM: IDĄ, IDĄ MISIE. MISIE WIERSZOWNISIE.
2015-02-02
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej zapraszają do udziału w: II Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem:Idą, idą misie, misie wierszownisie - duety.
Konkurs skierowany jest do wychowawców grup przedszkolnych oraz nauczycieli klas pierwszych szkół podstawowych gminy Dębno.
Elementy mini-koszykówki w nauczaniu wychowania fizycznego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej - Sprawozdanie z warsztatów.
2015-02-02
KONKURS - Spelling Competition 2015.
2015-01-28
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Szkoła Podstawowa w Zgłobicach zapraszają uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w XII Konkursie Poprawnego Pisania dla Szkół Podstawowych -
Spelling Competition 2015. Konkurs jest ofertą dla szkół z Gmin, które podpisały porozumienia ze Starostą Tarnowskim na rzecz organizowania doradztwa metodycznego poprzez ośrodek doskonalenia nauczycieli którym jest Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
Metody aktywizujące, wspomagające lub stymulujące rozwój dziecka - warsztaty.
2015-01-27
W dniu 19 stycznia 2015 roku w Publicznym Przedszkolu w Ryglicach odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania dotyczące - Technik uczenia się i metod motywujących do nauki.
Sympozjum Erasmus Inside - 6.12.2014 - Sprawozdanie.
2015-01-19
W roku akademickim 2014/2015 sympozjum Erasmus Inside odbyło się 6 grudnia 2014 roku w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Spotkanie miało charakter praktyczny. Dużą grupę uczestników stanowili studenci pierwszego roku kierunku Zarządzanie, dlatego też zaprezentowano założenia programu dotyczące wyjazdów na studia i praktyki, warunki uczestnictwa oraz zasady finansowania.
Ziemia we Wszechświecie kształt, ruchy Ziemi i ich konsekwencje - REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA.
2015-01-19
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza wszystkich nauczycieli geografii do zainteresowania uczniów tematyką IX Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem Ziemia we Wszechświecie kształt, ruchy Ziemi i ich konsekwencje.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotem, poszerzanie wiedzy oraz utrwalanie zdobywanych na lekcjach wiadomości i umiejętności.
W załączeniu; Regulamin konkursu oraz wzór protokołu etapu szkolnego.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie do 04.02.2015 r./środa/ pisemnie.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Halina Gawron - doradca metodyczny z zakresu geografii Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
XXIV Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Pracowników Szkół im. Zenona Osyski
2015-01-19
Dnia 20 grudnia 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu zorganizowany został XXIV Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Pracowników Szkół im. Zenona Osyski.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wydarzenia.
VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych pod hasłem: Polska gościnność na weselnym stole Stół dla Nowożeńców.
2015-01-14
Dyrekcja Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu oraz Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych pod hasłem: Polska gościnność na weselnym stole Stół dla Nowożeńców.
Małe cheerleaders! - warsztaty.
2014-12-15
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego wychowawców świetlic oraz wszystkich zainteresowanych
do udziału w warsztatach metodycznych na temat Małe cheerleaders.
Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego.
2014-12-15
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie Izabela Nadolnik serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń sieci współpracy i samokształcenia, poświęconych wspomaganiu ucznia w uczeniu się matematyki w ramach projektu: Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego.
Ogólnopolska konferencja dotycząca realizacji projektu - System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.
2014-11-14
IV KONKURS WIEDZY O DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
2014-10-28
Doradca metodyczna w zakresie fizyki Pani Maria Grygiel pragnie poinformować, że już po raz czwarty organizowany jest konkurs Wiedzy o Dąbrowie Tarnowskiej i Regionie. Tegoroczne hasło konkursu: Piękno przyrody mojej okolicy. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Dąbrowa Tarnowska. Adresatami konkursu są szkoły podstawowe i gimnazja z Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
II GMINNY TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ DLA UCZNIÓW 2 i 3 KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RYGLICE
2014-10-22
Zapraszamy do udziału w II Gminnym Turnieju Wiedzy Przyrodniczej.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2 i 3 szkół podstawowych.
Liczymy na Państwa pomoc w zachęceniu dzieci do udziału w tym konkursie.
Sześciolatek w szkole - nowe wyzwanie dla nauczyciela
2014-10-16
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza do udziału w warsztatach metodycznych :Sześciolatek w szkole nowe wyzwanie dla nauczyciela, których celem jest przygotowanie metodyczne i merytoryczne do pracy z dzieckiem sześcioletnim w warunkach szkolnych.
Archiwum:         

Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu

KWIECIEŃ 2015

MARZEC 2015

BIULETYN 23
B22
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki

Samorządowe Centrum Edukacji, Al. Solidarności 5-9 33-100 Tarnów,
tel./fax 0-14 696-33-80 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio