Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.


Aktualności:


I Konkurs Wiedzy Ekonomicznej.
2016-02-03
Doradca metodyczny w zakresie przedmiotów zawodowych Ewa Truchan pragnie zaprosić nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego uczących przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej lub innych zawierających treści ekonomiczne na spotkania, których celem będzie opracowanie tematyki oraz regulaminu do I edycji konkursu wiedzy ekonomicznej. Spotkania odbędą się w siedzibie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27 w dniu 11.02. 2016r ( czwartek) o godz.14.30 oraz 18.02.2016r., godz. 14.00. Dodatkowych informacji udziela doradca pod numerem telefonu: 662055906. Serdecznie zapraszam.
Uwaga - zmiana terminu spotkania zespołu nauczycieli geografii gimnazjum.
2016-02-03
Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana terminu spotkania zespołu nauczycieli geografii gimnazjum z 9.02. na 10.02.2016r. z przyczyn niezależnych od doradcy metodycznego. Temat spotkania opracowywanie przykładowych zadań na etap szkolny X - Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego Za utrudnienia bardzo przepraszam - doradca metodyczny z geografii Halina Gawron
GMINNY KONKURS CZYTELNICZY pod hasłem: Tropem fantazji - REGULAMIN.
2016-02-02
Przez teatr do serca dziecka - warsztaty.
2016-02-01
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie pani Izabela Nadolnik informuje, że warsztaty na temat Przez teatr do serca dziecka, odbędą się w dniu 27 lutego 2016 r. (sobota) od godz. 9.00.- 13.30. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce Uszewskiej. Odpłatność za warsztaty wynosi 60 zł. dla nauczycieli z terenów gmin zrzeszonych oraz 80 zł. z gmin niezrzeszonych. Istnieje możliwość dokonania wpłaty w trakcie warsztatów. Serdecznie zapraszamy. wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach metodycznych na temat: Przez teatr do serca dziecka
Nowa podstawa programowa a przygotowanie uczniów do testów zewnętrznych - warsztaty.
2016-02-01
XIII Międzypowiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas I-III.
2016-02-01
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie pani Izabela Nadolnik zaprasza wszystkich Gminnych Koordynatorów XIII Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I-III na spotkanie konsultacyjno- organizacyjne w dniu 3 lutego 2016 r. (środa) o godz. 14.00. w siedzibie SCE - Tarnów, ul Mościckiego 27
Czym jest edukacja włączająca? - Opracowanie Halina Gawron - doradca metodyczny SCE z zakresu geografii.
2016-01-15
Pokaz filmu pt. Pilecki zorganizowany we współpracy Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz Domu Kultury w Tuchowie.
2016-01-15
Aktywne metody rozwijające twórcze myślenie w pracy z uczniem - warsztaty.
2016-01-14
Warsztat 9 - cio godzinny. Zgłoszenia na formę przyjmowane są do 09 lutego 2016 r. pod numerem telefonu 14 636 10 00 lub 669 075 324. Warsztaty bezpłatne dla gmin zrzeszonych, dla pozostałych uczestników koszt wynosi 65 zł.
X Międzypowiatowy Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych - REGULAMIN
2015-12-22
Serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w X Międzypowiatowym Konkursie Geograficznym pod hasłem Rzeźbotwórcza rola lądolodów i lodowców górskich. Krajobraz polodowcowy Polski, którego celem jest rozwijanie zdolności
i zainteresowań uczniów przedmiotem oraz promowanie ich osiągnięć. W załączeniu; Regulamin konkursu oraz wzór protokołu etapu szkolnego. Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie do 31.01.2016 r. pisemnie lub telefonicznie na podany numer - (014) 636 10 00. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Halina Gawron
Organizacja XIII Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I-III - spotkanie koordynatorów 03.02.2016 r. (środa)
2015-12-22
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z terenów zrzeszonych gmin do udziału w konsultacjach grupowych na temat: Organizacja XIII Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I-III.
Warsztaty Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej edukacja włączająca. Prawa, obowiązki i potrzeby nauczycieli, uczniów i rodziców w zgodnym tworzeniu społeczności szkolnej.
2015-12-14
W ramach realizacji programu Bezpieczna i przyjazna szkoła zapraszamy do udziału w warsztatach, których celem zaprezentowanie praktycznego zastosowania przepisów prawa oświatowego na rzecz włączania uczniów z niepełnosprawnościami do szkół ogólnodostępnych. W programie warsztatów jest identyfikacja potrzeb uczniów niepełnosprawnych, przygotowanie i rola grupy rówieśniczej oraz konstruowanie IPET-ów. Zajęcia poprowadzi doradca metodyczny Halina Gawron.
IX Wojewódzki Konkursu Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych pod hasłem: Wielkanoc na stole krajów Unii Europejskiej.
2015-12-11
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. Jana Paderewskiego w Ciężkowicach zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IX edycji Konkursu Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych pod hasłem: Wielkanoc na stole krajów Unii Europejskiej.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Egzaminy Pearson Test of English General - ostatnie wolne miejsca na kurs doskonalący.
2015-12-02
Opracowanie regulaminu do IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych
2015-12-01
Doradca metodyczny w zakresie przedmiotów zawodowych p. Ewa Truchan zaprasza nauczycieli przedmiotów gastronomicznych na spotkanie, którego celem jest opracowanie zagadnień oraz regulaminu do IX edycji Konkursu Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych. Spotkanie odbędzie się 4 grudnia (piątek) o godz. 14:00 w siedzibie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27 Tel. kont. 662055906.
Serdecznie zapraszamy!
Kolejna konferencja poświęcona Edukacji w Muzeum odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2015 r. o godz. 14:30 w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, ul. Krakowska 10, na wystawie Gdy słońce było bogiem.
2015-11-13
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie uzyskało uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego PTE General -level 3 oraz PTE Young Learners
2015-11-13
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, jako autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PTE, organizuje kurs przygotowujący do egzaminu PTE- level 3 dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, którzy nie posiadają pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na 0 i I poziomie edukacyjnym.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 26 listopada 2015 o godz 15:00 w siedzibie SCE na ulicy Mościckiego 27.
Serdecznie zapraszamy!
XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycko Plastyczny Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...
2015-10-29
Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli oraz inne Osoby do udziału w
XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetycko Plastycznym
Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem... Hasło tegorocznego konkursu: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią...(Mt 5, 8)
Bezpieczna i przyjazna szkoła
2015-10-14
W ramach realizowanego rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła zapraszamy Państwa dyrektorów i nauczycieli do zapoznania się z naszą nową ofertą dotyczącą szkoleń rad pedagogicznych oraz organizowanych warsztatów dotyczących funkcjonowania i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami o różnych niepełno sprawnościach w szkole ogólnodostępnej.
III GMINNY TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ DLA UCZNIÓW 2 i 3 KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RYGLICE - REGULAMIN.
2015-10-05
Zapraszamy do udziału w III Gminnym Turnieju Wiedzy Przyrodniczej.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2 i 3 szkół podstawowych.
Liczymy na Państwa pomoc w zachęceniu dzieci do udziału w tym konkursie.
WALENTYNKI 2015
2015-02-04
W imieniu Pani Danuty Ciszek Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, zachęcam Państwa do uczestnictwa w spotkaniu z dr Markiem Babikiem z Akademii Ignatianum, który wygłosi wykład na temat Miłość to luksus. Stać Cię na to!
Dyrektor Barbara Dagmara Niziołek
Archiwum:         

Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu

Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki

Samorządowe Centrum Edukacji, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio