Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.


Aktualności:


IX Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim
2015-05-26
Serdecznie zapraszamy zdobywców pierwszego, drugich, trzeciego miejsca w IX Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim oraz ich opiekunów na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 24 czerwca 2015 r. o 9.00 w auli budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul.Narutowicza 38. Z wyrazami szacunku - Mirosław Śledź
UWAGA! ZMIANA TERMINU KONKURSU SPELLING COMPETITION 2015.
2015-05-14
Finał konkursu Spelling Competition został przeniesiony z 26 maja 2015 r na 28 maja 2015 r., godz. 10:00 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach.
PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI PRAC IX Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem Ziemia we Wszechświecie kształt, ruchy Ziemi i ich konsekwencje
2015-05-13
Po dokonanej weryfikacji przez komisję konkursową do finału IX Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego zakwalifikowano uczniów, którzy uzyskali 78% punktów. Są to uczniowie:
Warsztat pracy młodego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej cz .II. Techniki plastyczne. - ZMIANA TERMINU.
2015-05-12
Pani Izabela Nadolnik, doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, informuję, że uległ termin spotkania z 14.05.2015 r. na 28.05.2015 r., godz. 14:30 - 18:30, Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej.
Pakiety edukacyjne w klasach I- III.
2015-05-07
IX Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim - WYNIKI ETAPU FINAŁOWEGO.
2015-05-06
GMINNY ETAP IX MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM -PROTOKÓŁ I FOTORELACJA.
2015-05-05
Gminny etap IX Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego przeprowadziła Gminna Komisja Konkursowa w dniu 05 maja 2015 r. o godz. 9.00 (wtorek) w OHP Tarnów, ul. Mościckiego 27.
ZMIANA TERMINU XII KONKURSU WIEDZY O IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH.
2015-05-04
Nowy termin Konkursu został wyznaczony na 28 maja 2015 r. (czwartek) w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków i Gimnazjum Publicznego im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach, ul. Szkolna 2, 33-132 Niedomice. Serdecznie zapraszamy!
Zmiana terminu Konkursu Piosenki Angielskiej "English Song 2015"
2015-05-04
Z powodów technicznych nastąpiła zmiana terminu Konkursu Piosenki Angielskiej "English Song 2015" z 28.04.2015 na 19.05.2015 od godz. 9:30.
W związku z tym przedłużony zostaje termin zgłoszeń do Konkursu. Można je nadsyłać do 08.05.2015.
CHRONIMY DZIECI- Konferencja.
2015-04-30
5 marca 2015 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie odbyła się Konferencja pt. EDUKACYJNE PROGRAMY UPOWSZECHNIAJĄCE ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM.
2015-04-29
Finał XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko Plastycznego Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem - Sprawozdanie.
2015-04-29
Sprawozdanie z realizacji projektu - Składamy puzzle pokoleń.
2015-04-27
Projekt Składamy puzzle pokoleń realizowany jest od września 2014 r. do czerwca 2015 r. przez nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Koordynatorem tego projektu jest doradca metodyczny z Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Pani Maria Grygiel.
Sprawozdanie z warsztatów - Aktywne słuchanie muzyki metoda Batii Strauss.
2015-04-27
Finał IX Międzypowiatowego Konkursu o Józefie Piłsudskim odbędzie się 29 kwietnia (środa) o godzinie 11.00 w Auli budynku Starostwa Powiatowego ul. Narutowicza.
2015-04-13
Przygotowanie ucznia zdolnego do udziału w finale XII Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I- III.
2015-04-13
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - pani Izabela Nadolnik, zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w konsultacjach na temat: Przygotowanie ucznia zdolnego do udziału w finale XII Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I- III. Termin: 14.04. 2015 r. (wtorek) godz. 12.00.- 13.30. Miejsce: siedziba Samorządowego Centrum Edukacji, Tarnów ul. Aleje Solidarności 5-9, pokój. 404.
XIV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song 2015 - REGULAMIN.
2015-04-09
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu uprzejmie informują, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku odbędzie się: XIV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song 2015 dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego i brzeskiego oraz gimnazjów powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POD HASŁEM: IDĄ, IDĄ MISIE. MISIE WIERSZOWNISIE.
2015-04-08
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej zapraszają do udziału w: II Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem:Idą, idą misie, misie wierszownisie - duety.
Konkurs skierowany jest do wychowawców grup przedszkolnych oraz nauczycieli klas pierwszych szkół podstawowych gminy Dębno.
PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI PRAC IX Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem Ziemia we Wszechwiecie kształt, ruchy Ziemi i ich konsekwencje.
2015-04-02
I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH - REGULAMIN.
2015-04-01
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego do wzięcia udziału w konkursie historycznym pod tytułem I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH.
Lista finalistów konkursu Spelling Competition 2015.
2015-04-01
Sprawozdanie z finału VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych pod hasłem: Polska gościnność na weselnym stole - Stół dla Nowożeńców.
2015-04-01
Organizatorami byli Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, będący jednocześnie gospodarzem Konkursu. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Agencja Rynku Rolnego OT Kraków i Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników.
Warsztaty "Metoda aktywnego słuchania według Batti Strauss "
2015-03-30
Warsztaty Metody aktywnego słuchania według Batti Strauss dla nauczycieli z powiatu brzeskiego odbędą się w Brzesku, Przedszkole nr 9, ul. Browarna 9. (naprzeciw bramy wjazdowej do Browaru) 25 kwietnia (sobota) o godz. 9.00.
KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS I-III.
2015-03-27
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie pani Izabela Nadolnik informuje, że w dniu 9 kwietnia (czwartek) 2015 r. w godzinach od 8.00. do 16.00. w sekretariacie SCE ( Tarnów, Aleje Solidarności 5-9, pokój 402) do odebrania będą przygotowane konkursowe teksty dyktand dla uczestników etapu gminnego XII Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I- III. Dokumentacja konkursowa (protokoły i kryteria ocen) umieszczona została jako załączniki w Regulaminie Konkursu (www.sce.pl/aktualności). W razie ewentualnych pytań wszystkich gminnych koordynatorów zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu; 502 139 574 lub mail: izabela.nadolnik.sce@poczta.fm
REGULAMIN XII MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA KLAS I - III
2015-03-26
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza do udziału w XII Międzypowiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas I- III. Konkurs jest ofertą dla szkół z gmin, które podpisały porozumienia ze Starostą Tarnowskim na rzecz organizowania doradztwa metodycznego poprzez ośrodek doskonalenia nauczycieli, którym jest Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
Sprawozdanie z Gminnego Konkursu Czytelniczego rok szkolny 2014/2015 pod hasłem: Jak to w rodzinie bywa
2015-03-26
Sprawozdanie z finału IV Konkursu Wiedzy o Dąbrowie Tarnowskiej i Regionie.
2015-03-25
Regulamin XII Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich.
2015-03-23
Dodatkowe formy doskonalenia - MARZEC 2015.
2015-03-17
Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Pani Izabela Nadolnik zaprasza na zaplanowane dodatkowe formy doskonalenia nauczycieli tj. 19.03.2015 r. w Szkole Podstawowej w Maszkienicach, gdzie odbędą się warsztaty na temat: Warsztat pracy młodego nauczyciela oraz 31.03.2015 w Urzędzie Gminy Dębno, Wola Dębińska odbędą się konsultacje zespołowe na temat: Współpraca przedszkola i szkoły w kontekście realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie. Serdecznie zapraszamy!
W dniach 5-6 marca 2015 roku, w Poroninie odbyły się kolejne, coroczne warsztaty metodyczne powiązane z konferencją nauczycieli wychowania fizycznego szkół zrzeszonych w Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie - sprawozdanie z warsztatów wyjazdowych.
2015-03-17
II MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM WŚRÓD ŁĄK I LASÓW - REGULAMIN
2015-03-10
Organizacja XI Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I- III. Etap gminny
2015-03-09
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Izabela Nadolnik, zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konsultacje na temat "Organizacja XI Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas i- III. Etap gminny". Termin: 10 marca 2015 r. (wtorek) godz. 12.00.- 14.00. Miejsce: siedziba Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Tarnów ul. Al. Solidarności 5-9, pokój 404.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2015-03-03
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w auli Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbył się pokaz filmu Wolność i Niezawisłość - ostatnia nadzieja. Jest to dokument poświęcony członkom organizacji antykomunistycznej Wolność i Niezawisłość (WiN), która powstała we wrześniu 1945 roku.
Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Kresowej.
2015-03-03
Powiat Tarnowski wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, Zespołem Szkół Gimnazjum Publicznym im. Orląt Lwowskich w Gromniku oraz Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie organizuje I Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Kresowej, który w dniach 18 i 19 czerwca 2015 r. odbędzie się w Gromniku.
Nauczyciele zdobywają wiedzę.
2015-02-27
Motywowanie i integrowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych wiedzę i umiejętności z tego zakresu zdobywali na kolejnej formie wsparcia nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi. To był czwarty moduł szkoleniowy realizowany w ramach projektu Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą
do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele wraz z dyrektorem Panią Danutą Gargaś i Panią Małgorzatą Słomska wicedyrektor.
METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS - warsztaty metodyczne.
2015-02-26
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz wszystkich zainteresowanych z terenu powiatu dąbrowskiego do udziału w warsztatach metodycznych.
Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz - warsztaty.
2015-02-26
W dniu 16 lutego 2015 roku w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach Rada Pedagogiczna wraz z Dyrektorem Panią Małgorzatą Grędel uczestniczyła w warsztatach nt. Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz. Przedszkole w drugim już roku realizacji projektu i zgodnie z tegorocznym harmonogramem Rocznego Planu Wspomagania doskonali się w obszarze wybranej oferty Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niedowidzącego - warsztaty.
2015-02-26
Zgodnie z harmonogramem realizacji Rocznego Planu Wspomagania - w dniu 16 lutego 2015 roku w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie rada pedagogiczna wraz z Dyrektorem Panią Ewą Świderską uczestniczyła w warsztatach nt. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niedowidzącego. Przedszkole w tym roku szkolnym doskonali się w obszarze przyjętej oferty Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Tworzenie projektu edukacyjnego cz.I - warsztaty.
2015-02-26
W dniu 16 lutego 2015 roku w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Zakliczynie Rada Pedagogiczna wraz z Dyrektorem Panią Lucyną Gondek uczestniczyła w warsztatach nt. Tworzenie projektu edukacyjnego cz.I . Przedszkole według harmonogramu Rocznego Planu Wspomagania doskonali się w obszarze wybranej oferty: Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
Budowanie u dzieci systemu wartości - warsztaty.
2015-02-23
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na warsztaty organizowane przez Panią Małgorzatę Ciukaj doradcę metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego, które odbędą się 16.03.2015 r. o godzinie 15:00 w Publicznym Przedszkolu w Radłowie.
Archiwum:         

Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu

CZERWIEC 2015

MAJ 2015

BIULETYN 23
B22
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki

Samorządowe Centrum Edukacji, Al. Solidarności 5-9 33-100 Tarnów,
tel./fax 0-14 696-33-80 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio