Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.


Aktualności:


TRAWAJA ZAPISY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ!
2015-08-27
Konferencja podsumowująca drugi rok realizacji projektu pt. Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego 8 lipca 2015 rok.
2015-07-17
KONKURS LADY D im. Krystyny Bochenek.
2015-07-15
Małopolski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie ogłosił KONKURS LADY D im. Krystyny Bochenek, którego celem jest uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnością, zamieszkałych na stałe na terenie województwa małopolskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
NAUCZYCIEL-WYCHOWAWCA-PEDAGOG w dobie nowoczesności - FOTORELACJA z Konferencji, która odbyła się w dniach 22 i 23 czerwca 2015 r.
2015-07-10
Finał IX Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim.
2015-06-29
24 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Tarnowie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom
IX Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim.
Sprawozdanie z Finału XII Międzypowiatowego Konkursu Spelling Competition 2015 Zgłobice 28.05.2015 r.
2015-06-24
W dniu 28 maja 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach odbył się finał XII Międzypowiatowego Konkursu Poprawnego Pisania Spelling Competition 2015 zorganizowany przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Zgłobicach.
10 lat programu Przyjaciele Zippiego w Polsce!
2015-06-23
W ramach obchodów jubileuszu 10 lat programu, w dniu 28 maja 2015 r. została zorganizowana pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolska Konferencja pt.:Wychowanie do przyszłości. Promocja zdrowia psychicznego w edukacji wczesnoszkolnej.
Sprawozdanie z XIV Międzypowiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej English Song Wojnicz 2015
2015-06-23
W dniu 19 maja 2015 roku odbył się finał XIV Konkursu Piosenki Angielskiej English Song 2015 zorganizowany przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie we współpracy z Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu.
Sprawozdanie z finału IX Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego ph. Ziemia we Wszechświecie-kształt, ruchy Ziemi i ich konsekwencje.
2015-06-10
Sprawozdanie z finału II Międzypowiatowego Konkursu Przyrodniczego Wśród łąk i lasów w Lubczy.
2015-06-10
W dniu 27 maja 2015 r. w Zespole Szkół w Lubczy odbył się finał
II Międzypowiatowy Konkurs Przyrodniczy ph: Wśród łąk i lasów.
XII Międzypowiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas I - III w Żabnie - SPRAWOZDANIE Z FINAŁU.
2015-06-09
Sprawozdanie z Finału XII Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich - Niedomice 28 maja 2015 r.
2015-06-02
W dniu 28 maja 2015 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach odbył się finał XII Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich.
IDĄ, IDĄ MISIE. MISIE WIERSZOWNISIE. DUETY - SPRAWOZDANIE Z FINAŁU.
2015-06-01
Prezentacja nowej oferty dla szkolnictwa zawodowego - warsztaty z Wydawnictwem WSiP
2015-06-01
Doradca metodyczny Ewa Truchan zaprasza w dniu 9 czerwca (godz. 14.00) zainteresowanych nauczycieli branż: gastronomicznej, hotelarskiej i informatycznej na spotkanie (warsztaty) z wydawnictwem WSiP, celem zapoznania z ofertą szkolnictwa zawodowego na rok szkolny 2015/2016.
Pakiety edukacyjne w klasach I- III.
2015-05-07
IX Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim - WYNIKI ETAPU FINAŁOWEGO.
2015-05-06
GMINNY ETAP IX MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM -PROTOKÓŁ I FOTORELACJA.
2015-05-05
Gminny etap IX Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego przeprowadziła Gminna Komisja Konkursowa w dniu 05 maja 2015 r. o godz. 9.00 (wtorek) w OHP Tarnów, ul. Mościckiego 27.
ZMIANA TERMINU XII KONKURSU WIEDZY O IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH.
2015-05-04
Nowy termin Konkursu został wyznaczony na 28 maja 2015 r. (czwartek) w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków i Gimnazjum Publicznego im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach, ul. Szkolna 2, 33-132 Niedomice. Serdecznie zapraszamy!
Zmiana terminu Konkursu Piosenki Angielskiej "English Song 2015"
2015-05-04
Z powodów technicznych nastąpiła zmiana terminu Konkursu Piosenki Angielskiej "English Song 2015" z 28.04.2015 na 19.05.2015 od godz. 9:30.
W związku z tym przedłużony zostaje termin zgłoszeń do Konkursu. Można je nadsyłać do 08.05.2015.
CHRONIMY DZIECI- Konferencja.
2015-04-30
5 marca 2015 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie odbyła się Konferencja pt. EDUKACYJNE PROGRAMY UPOWSZECHNIAJĄCE ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM.
2015-04-29
Finał XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko Plastycznego Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem - Sprawozdanie.
2015-04-29
Sprawozdanie z realizacji projektu - Składamy puzzle pokoleń.
2015-04-27
Projekt Składamy puzzle pokoleń realizowany jest od września 2014 r. do czerwca 2015 r. przez nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Koordynatorem tego projektu jest doradca metodyczny z Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Pani Maria Grygiel.
Sprawozdanie z warsztatów - Aktywne słuchanie muzyki metoda Batii Strauss.
2015-04-27
Przygotowanie ucznia zdolnego do udziału w finale XII Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I- III.
2015-04-13
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - pani Izabela Nadolnik, zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w konsultacjach na temat: Przygotowanie ucznia zdolnego do udziału w finale XII Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I- III. Termin: 14.04. 2015 r. (wtorek) godz. 12.00.- 13.30. Miejsce: siedziba Samorządowego Centrum Edukacji, Tarnów ul. Aleje Solidarności 5-9, pokój. 404.
XIV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song 2015 - REGULAMIN.
2015-04-09
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu uprzejmie informują, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku odbędzie się: XIV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej English Song 2015 dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego i brzeskiego oraz gimnazjów powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POD HASŁEM: IDĄ, IDĄ MISIE. MISIE WIERSZOWNISIE.
2015-04-08
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej zapraszają do udziału w: II Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem:Idą, idą misie, misie wierszownisie - duety.
Konkurs skierowany jest do wychowawców grup przedszkolnych oraz nauczycieli klas pierwszych szkół podstawowych gminy Dębno.
PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI PRAC IX Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem Ziemia we Wszechwiecie kształt, ruchy Ziemi i ich konsekwencje.
2015-04-02
I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH - REGULAMIN.
2015-04-01
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego do wzięcia udziału w konkursie historycznym pod tytułem I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH.
Lista finalistów konkursu Spelling Competition 2015.
2015-04-01
Sprawozdanie z finału VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych pod hasłem: Polska gościnność na weselnym stole - Stół dla Nowożeńców.
2015-04-01
Organizatorami byli Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, będący jednocześnie gospodarzem Konkursu. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Agencja Rynku Rolnego OT Kraków i Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników.
REGULAMIN XII MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA KLAS I - III
2015-03-26
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza do udziału w XII Międzypowiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas I- III. Konkurs jest ofertą dla szkół z gmin, które podpisały porozumienia ze Starostą Tarnowskim na rzecz organizowania doradztwa metodycznego poprzez ośrodek doskonalenia nauczycieli, którym jest Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
Sprawozdanie z Gminnego Konkursu Czytelniczego rok szkolny 2014/2015 pod hasłem: Jak to w rodzinie bywa
2015-03-26
Sprawozdanie z finału IV Konkursu Wiedzy o Dąbrowie Tarnowskiej i Regionie.
2015-03-25
Regulamin XII Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich.
2015-03-23
Dodatkowe formy doskonalenia - MARZEC 2015.
2015-03-17
Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Pani Izabela Nadolnik zaprasza na zaplanowane dodatkowe formy doskonalenia nauczycieli tj. 19.03.2015 r. w Szkole Podstawowej w Maszkienicach, gdzie odbędą się warsztaty na temat: Warsztat pracy młodego nauczyciela oraz 31.03.2015 w Urzędzie Gminy Dębno, Wola Dębińska odbędą się konsultacje zespołowe na temat: Współpraca przedszkola i szkoły w kontekście realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie. Serdecznie zapraszamy!
W dniach 5-6 marca 2015 roku, w Poroninie odbyły się kolejne, coroczne warsztaty metodyczne powiązane z konferencją nauczycieli wychowania fizycznego szkół zrzeszonych w Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie - sprawozdanie z warsztatów wyjazdowych.
2015-03-17
II MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM WŚRÓD ŁĄK I LASÓW - REGULAMIN
2015-03-10
Organizacja XI Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas I- III. Etap gminny
2015-03-09
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie - Izabela Nadolnik, zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konsultacje na temat "Organizacja XI Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas i- III. Etap gminny". Termin: 10 marca 2015 r. (wtorek) godz. 12.00.- 14.00. Miejsce: siedziba Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Tarnów ul. Al. Solidarności 5-9, pokój 404.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2015-03-03
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w auli Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbył się pokaz filmu Wolność i Niezawisłość - ostatnia nadzieja. Jest to dokument poświęcony członkom organizacji antykomunistycznej Wolność i Niezawisłość (WiN), która powstała we wrześniu 1945 roku.
Archiwum:         

Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu

CZERWIEC 2015

MAJ 2015

BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki

Samorządowe Centrum Edukacji, Al. Solidarności 5-9 33-100 Tarnów,
tel./fax 0-14 696-33-80 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio