Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.


Aktualności:


Metody aktywizujące, wspomagające lub stymulujące rozwój dziecka - warsztaty.
2015-01-27
W dniu 19 stycznia 2015 roku w Publicznym Przedszkolu w Ryglicach odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania dotyczące - Technik uczenia się i metod motywujących do nauki.
Jak przygotować dziecko do udziału w konkursie recytatorskim?
2015-01-20
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej gminy Dębno do udziału w warsztatach metodycznych nt.: Jak przygotować dziecko do udziału w konkursie recytatorskim?.
Sympozjum Erasmus Inside - 6.12.2014 - Sprawozdanie.
2015-01-19
W roku akademickim 2014/2015 sympozjum Erasmus Inside odbyło się 6 grudnia 2014 roku w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Spotkanie miało charakter praktyczny. Dużą grupę uczestników stanowili studenci pierwszego roku kierunku Zarządzanie, dlatego też zaprezentowano założenia programu dotyczące wyjazdów na studia i praktyki, warunki uczestnictwa oraz zasady finansowania.
Ziemia we Wszechświecie kształt, ruchy Ziemi i ich konsekwencje - REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA.
2015-01-19
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza wszystkich nauczycieli geografii do zainteresowania uczniów tematyką IX Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem Ziemia we Wszechświecie kształt, ruchy Ziemi i ich konsekwencje.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotem, poszerzanie wiedzy oraz utrwalanie zdobywanych na lekcjach wiadomości i umiejętności.
W załączeniu; Regulamin konkursu oraz wzór protokołu etapu szkolnego.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie do 04.02.2015 r./środa/ pisemnie.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Halina Gawron - doradca metodyczny z zakresu geografii Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
XXIV Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Pracowników Szkół im. Zenona Osyski
2015-01-19
Dnia 20 grudnia 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu zorganizowany został XXIV Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Pracowników Szkół im. Zenona Osyski.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wydarzenia.
Elementy mini-koszykówki w nauczaniu wychowania fizycznego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej
2015-01-15
VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych pod hasłem: Polska gościnność na weselnym stole Stół dla Nowożeńców.
2015-01-14
Dyrekcja Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu oraz Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych pod hasłem: Polska gościnność na weselnym stole Stół dla Nowożeńców.
Struktura testów stosowanych w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
2015-01-14
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w warsztatach metodycznych na temat budowy testów pisemnych i praktycznych stosowanych w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Warsztaty skierowane są do nauczycieli zainteresowanych egzaminem z kwalifikacji: M.18 (mechanik pojazdów samochodowych), M.20 (ślusarz) oraz T.6 (kucharz). W załączeniu przesyłamy program warsztatów
Sprawozdanie z finału konkursu "Anioły, aniołki, aniołeczki".
2015-01-13
W dniu 9 stycznia 2015 r. w Zamku w Dębnie odbył się finał Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem Anioły, aniołki, aniołeczki.
Małe cheerleaders! - warsztaty.
2014-12-15
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego wychowawców świetlic oraz wszystkich zainteresowanych
do udziału w warsztatach metodycznych na temat Małe cheerleaders.
Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego.
2014-12-15
Doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie Izabela Nadolnik serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń sieci współpracy i samokształcenia, poświęconych wspomaganiu ucznia w uczeniu się matematyki w ramach projektu: Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego.
XII Ogólnopolski Konkurs Poetycko - Plastyczny Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem... Hasło tegorocznego konkursu: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8) - Regulamin Konkursu.
2014-11-25
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO pod hasłem: Jak to w rodzinie bywa...
2014-11-18
Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Czytelniczym pod hasłem Jak to w rodzinie bywa...
Ogólnopolska konferencja dotycząca realizacji projektu - System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.
2014-11-14
Wielokierunkowa percepcja muzyki w przedszkolu i szkole
2014-10-29
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza do udziału w warsztatach nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej,
wychowawców świetlic i wszystkich zainteresowanych.
IV KONKURS WIEDZY O DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
2014-10-28
Doradca metodyczna w zakresie fizyki Pani Maria Grygiel pragnie poinformować, że już po raz czwarty organizowany jest konkurs Wiedzy o Dąbrowie Tarnowskiej i Regionie. Tegoroczne hasło konkursu: Piękno przyrody mojej okolicy. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Dąbrowa Tarnowska. Adresatami konkursu są szkoły podstawowe i gimnazja z Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
II GMINNY TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ DLA UCZNIÓW 2 i 3 KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RYGLICE
2014-10-22
Zapraszamy do udziału w II Gminnym Turnieju Wiedzy Przyrodniczej.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2 i 3 szkół podstawowych.
Liczymy na Państwa pomoc w zachęceniu dzieci do udziału w tym konkursie.
Sześciolatek w szkole - nowe wyzwanie dla nauczyciela
2014-10-16
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza do udziału w warsztatach metodycznych :Sześciolatek w szkole nowe wyzwanie dla nauczyciela, których celem jest przygotowanie metodyczne i merytoryczne do pracy z dzieckiem sześcioletnim w warunkach szkolnych.
Do nauczycieli historii i WOS-u
2014-10-14
W Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie z dniem 1 października 2014 r. pracuje Pan mgr Mirosław Śledź doradca metodyczny z zakresu historii i WOS-u. Zachęcam Państwa Dyrektorów oraz Nauczycieli do współpracy z doradcą metodycznym - dr Barbara Dagmara Niziołek Dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
UWAGA!OPRACOWANIE REGULAMINU ORAZ DOBÓR LITERATURY DO KONKURSU PRZYRODNICZEGO UCZNIÓW KLAS I - III GMINY RYGLICE.
2014-09-18
Spotkanie z nauczycielami gminy Ryglice w sprawie opracowania regulaminu oraz doboru literatury do konkursu przyrodniczego uczniów klas I-III odbędzie się 30 września we wtorek o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej w Lubczy.
OFERTA DODATKOWA
2014-09-03
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie informuje, że istnieje możliwość utworzenia sieci współpracy nauczycieli zainteresowanych pracą z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
AKTYWNA EDUKACJA
2014-08-25
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie na prośbę Ośrodka Rozwoju Edukacji zachęca do zapoznania się z ofertą szkolenia dotyczącego stosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w szkołach w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach".
15 - lecie POWIATU TARNOWSKIEGO - 13 czerwca 2014. Tarnów
2014-06-23
UWAGA!!!!! Zmiana numeru konta bankowego Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie!!!
2013-12-30
Archiwum:         

Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu

LUTY 2015

STYCZEŃ 2015

 

BIULETYN 23
B22
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki

Samorządowe Centrum Edukacji, Al. Solidarności 5-9 33-100 Tarnów,
tel./fax 0-14 696-33-80 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio