Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.


Aktualności:


Komunikat nr 3 w sprawie przeprowadzenia etapu gminnego XIV Międzypowiatowego Konkursu Poprawnej Pisowni dla uczniów klas I - III "Mały Mistrz Ortografii".
2017-04-19
Informujemy, że zgodnie z regulaminem, etap gminny XIV Międzypowiatowego Konkursu Poprawnej Pisowni dla uczniów klas I - II "Mały Mistrz Ortografii" odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz.9.00 w wyznaczonych dla danej gminy szkołach.
Serdecznie zapraszamy!
Marzena Lechowicz-Liro
doradca metodyczny ds. języka polskiego
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
XIV Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich
2017-04-12
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach zapraszają do udziału w XIV Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych zrzeszonych z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie.Etap szkolny każda szkoła przeprowadza w swoim zakresie. Do finału każda szkoła ma prawo zgłosić drużynę złożoną z 4-ech uczniów.Zgłoszenia uczniów należy przesłać na adres Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie do dnia 29 kwietnia 2017 roku.
Finał Konkursu odbędzie się 16 maja 2017 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach, ul. szkolna 2. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie. Podczas konkursu przewidziane jest spotkanie młodzieży z olimpijczykami, członkami Małopolskiej Rady Olimpijskiej.
Komunikat dotyczący I Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego
2017-04-12
W dniu 20 kwietnia (czwartek) 2017 roku o godz. 9.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się finał I Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego dla klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych. Zapraszamy wszystkich uczestników wraz z opiekunami na godzinę 9.15 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościelna 25a.
Sprawozdanie z Gminnego Konkursu Czytelniczego pod hasłem: "Podróże małe i duże"
2017-04-10
Wisława Szymborska napisała, że "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Mogli tego doświadczyć uczniowie klas I-III gminy Tarnów, biorący udział w Konkursie Czytelniczym "Z książką przez świat". W obecnym roku przyświecało mu hasło: "Podróże małe i duże".
24 uczniów biorących udział w finale konkursu, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej wykazało się nie tylko doskonałą znajomością treści zaproponowanych książek, ale także pięknym, wyrazistym i głośnym czytaniem. Wielkimi zwycięzcami tegorocznej edycji zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich, zdobywając trzy pierwsze miejsca, a także tytuł Mistrza Czytania. Ten wielki sukces osiągnęli: Amelia Kaczmarczyk, Nadia Słowik i Martyna Cząstka, przygotowane przez Panie Marzenę Gładysz i Małgorzatę Wojewodę.
Zaproszenie na konferencję
2017-04-07
Tarnów, dn. 7 kwietnia 2017 r.
LICZĘ NA MATEMATYKĘ
rozwój edukacji matematycznej
Spotkanie nt. "Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego" dla nauczycieli języka polskiego szkoł podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Żabno - 25 kwietnia 2017 r.
2017-04-07
Tarnów, dn. 7 kwietnia 2017 r.
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza na spotkanie nt, "Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego"
Konferencja dotycząca wdrażania podstawy programowej z geografii
2017-04-06
Tarnów, dn. 2017-04-06
Dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów powiatu dąbrowskiego
Kurs kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych
2017-04-06
Tarnów, dn. 2017-04-06
Uprzejmie informujemy, że 10.04.2017 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Samorządowyn Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27, budynek G rozpoczynają się zajęcia z "Kursu kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych"
Konferencje metodyczno-szkoleniowe z wdrażania nowej podstawy programowej 2017 z matematyki
2017-04-06
Tarnów, dn. 2017-04-06
UWAGA!! Zmiana terminu konferencji metodyczno-szkoleniowych z wdrażania nowej podstawy programowej 2017 z matematyki dla nauczycieli szkół podstawowych z gmin powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego.
II Powiatowy konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
2017-04-04
Tarnów, 4 kwietnia 2017 r.
30 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie odbył się finał II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
XI Międzypowiatowy Konkurs Geograficzny - etap rejonowy
2017-04-04
Zgodnie z regulaminem II etap konkursu odbędzie się 25 kwietnia (tj. wtorek) 2017 roku, w salach OHP przy ul. Mościckiego 27, o godz. 9.00.
Do pracy w komisji konkursowej zapraszam wszystkich nauczycieli, opiekunów i uczniów. Zagadnienia II etapu będą obejmowały: materiał I etapu oraz linię brzegową Azji - znajomość mapy, rozciągłość południkową i równoleżnikową, czas słoneczny, linia zmiany daty, nazwy płyt, rowy oceaniczne, strefy klimatyczno - roślinne i glebowe, charakterystyczne zwierzęta.
Zapraszam w ramach sieci współpracy i samokształcenia do tworzenia banku zdań.
mgr Halina Gawron - doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie z zakresu geografii.
"Wdrażanie nowej podstawy programowej z geografii" dla nauczycieli geografii szkół podstawowych gminy Tarnów zrzeszonych z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie - konferencja, 4 kwietnia 2017 roku
2017-03-30
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza na spotkanie dotyczące "Wdrażania nowej podstawy programowej z geografii".
Termin: 4 kwietnia (tj. wtorek) 2017 roku o godz. 14.30
Miejsce spotkania: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie,
ul. Mościckiego 27, budynek G.
Lista finalistów konkursu "Spelling Competition 2017"
2017-03-30
Zapraszamy wszystkich uczestników grudniowego Egzaminu PTE po odbiór certyfikatów do Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27, budynek G, w godzinach od 9.00 - 16.00.
Ewa Żybura - doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie,
Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej "Ja i Moja Szkoła" oraz "Oto ja"
2017-03-27
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz wydawca podręczników MAC EDUKACJA mają zaszczyt zaprosić nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie pt. "Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej "Ja i Moja Szkoła" oraz "Oto ja", które odbędzie się 27 marca (poniedziałek) 2017 r. o godzinie 15.00 w Hotelu Kantoria przy ul. Piłsudskiego 28 a w Tarnowie. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 22 marca (środa) 2017 r. drogą elektroniczną pod adresem: katarzyna.labedz@mac.pl lub telefonicznie 505 055 073.
Sprawozdanie z finału X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych pod hasłem: "Polski Stół Jubileuszowy" - 17 marca 2017 roku
2017-03-27
W dniu 17 marca 2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Tuchowie odbył się finał X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych.
Tegoroczne hasło konkursu brzmiało: "Polski Stół Jubileuszowy".
Weryfikacja prac XI Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego
2017-03-23
Tarnów, 21 marca 2017 r.
W dniu 21 marca 2017 r. dokonana została weryfikacja prac XI Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego.
IV Międzypowiatowy Konkurs Przyrodniczy w Lubczy
2017-03-23
Zespół Szkół w Lubczy we współpracy z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza na czwartą edycję Międzypowiatowego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem: "Planeta Ziemia", którego finał jest zaplanowany na 16 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Lubczy.
Konferencja: "Wdrażanie nowej podstawy programowej z geografii" dla nauczycieli geografii szkół podstawowych gmin zrzeszonych: Tuchów, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski - 29 marca 2017 roku.
2017-03-23
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza na spotkanie dotyczące "Wdrażania nowej podstawy programowej z geografii".
Wdrażanie nowej podstawy programowej z kształcenia specjalnego
2017-03-23
Tarnów, 22 marca 2017 r.
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza nauczycieli powiatu tarnowskiego kształcenia specjalnego, pedagogów i oligofrenopedagogów szkół podstawowych i szkół przysposabiających do pracy na spotkanie metodyczne nt. "Wdrażanie nowej podstawy programowej z kształcenia specjalnego", które odbędzie się 3 kwietnia 2017 roku o godz. 15.30 w Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27 (budynek G).
Wdrażanie nowej podstawy programowej z kształcenia specjalnego
2017-03-23
Tarnów, 22 marca 2017 r.
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza nauczycieli powiatu dąbrowskiego kształcenia specjalnego, pedagogów i oligofrenopedagogów szkół podstawowych i szkół przysposabiających do pracy na spotkanie metodyczne nt. "Wdrażanie nowej podstawy programowej z kształcenia specjalnego", które odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w Publicznej Szkole POdstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Matejki 8.
Sprawozdanie z warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego
2017-03-16
Tarnów, 16 marca 2017
Samorządowe Centrum Edukacji wraz z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym było organizatorem warsztatów wyjazdowych dla nauczycieli gmin zrzeszonych w sieci współpracy i samokształcenia oraz szkół współpracujących z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie
Spotkanie nt. "Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego" dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych - 22 marca 2017 roku
2017-03-15
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza na spotkanie nt. "Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego".
Termin: 22 marca (tj. środa) 2017 roku
Miejsce: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27 (budynek G).
FINAŁ XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKO-PLASTYCZNEGO: "BŁOGOSŁAWIONA KAROLINO ŚWIEĆ NAM PRZYKŁADEM"
2017-03-14
W dniu 16 marca (tj. czwartek) 2017 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej o godz. 10.00 odbędzie się Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego: "Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem".
Komunikat 1 - dotyczący XI Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego
2017-03-13
Tarnów, 13 marca 2017 r.
Przypominam o zbliżających się eliminacjach szkolnych XI Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego - 15.03.2017 r. (środa).
Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia "Między nami polonistami" dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego - 15 marca 2017 r.
2017-03-03
Tarnów, 1 marca 2017 r.
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza na pierwsze spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia "Między nami polonistami".
Warsztaty z zakresu cyfryzacji w nauczaniu geografii
2017-03-02
Uprzejmie informuję, że warsztaty dotyczące tworzenia quizów planowane na 08.03.2017 r. odbędą się 07.03.2017 r. o godz. 15-tej w sali Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27.
WYCHOWANIE INTEGRALNE W SZKOLE - Gromnik, 6 marca 2017 r.
2017-03-01
Konferencja zaadresowana jest do nauczycieli szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego, którzy zgłosili swój udział w szkoleniu.
Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Współorganizatorzy: Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej - Instytut Pedagogiki WNS KUL JPII; Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą - Instytut Pedagogiki KUL JP II; ZSOiZ w Gromniku oraz Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla nauczycieli germanistów
2017-02-24
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Pearson Central Europe zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na sesję szkoleniową, którą poprowadzi pani Wiesława Iwaniak - konsultant Pearson.
UWAGA! Odwołane spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki
2017-02-22
Planowane na 22 lutego 2017 r. (tj. dzisiaj) spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół Powiatu Tarnowskiego zostaje ODWOŁANE. Powodem jest choroba prowadzącego. Przepraszamy!
Państwo Dyrektorzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego szkół współpracujących z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie
2017-02-22
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie i Tarnowski Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w ramach sieci współpracy i samokształcenia zapraszają do udziału w wyjazdowych warsztatach dla nauczycieli wychowania fizycznego.
Więcej informacji w załączeniu.
Archiwum:         

Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

KWIECIEN 2017

MARZEC 2017
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio