Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


JAN PAWEŁ II.

DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ.

REDAKCJA NAUKOWA:

EDMUND JUŚKO, BARBARA WOLNY, KS. ANDRZEJ GRETKOWSKI, PAWEŁ JUŚKO

Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu do młodzieży sygnalizował zagrożenia, które zniekształcają i burzą ład moralny, zbudowany w oparciu o Dekalog. Walorem materiału zawartego w recenzowanej publikacji jest to, iż poszerza wiedzę na temat wychowawczych wartości zawartych w nauczaniu Papieża Polaka, a także ukazuje potrzebę szczególnej wrażliwości, aby dążyli do stworzenia klimatu przyjaznego i otwartego dialogu, w którym najważniejsze jest dobro młodego człowieka. W tym zakresie publikacja powinna być przedmiotem zainteresowania ze strony nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz wszystkich, którym bliskie są wartości głoszone przez Sługę Bożego Jana Pawła II.
 

Lublin, dnia 01 września 2010 r.

prof. dr hab. Marian Surdacki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Publikacji poświęconych myśli i osobie Jana Pawła II ukazało się już wiele, a można mieć pewność, że będą powstawać jeszcze długo. Z tego faktu należy się cieszyć, bo temat zasługuje na ciągłą penetrację nie przestaje być aktualny. Obecna publikacja wnosi do powstałych już opracowań znaczną dawkę nowości. Przede wszystkim został uwzględniony element lokalny i to w podwójnym wymiarze. Problematyka tarnowska i wątki tarnowskie w działalności polskiego Papieża wciąż czeka na gruntowne opracowanie. Wprawdzie ukazało się nieco przyczynkowych opracowań na ten temat, ale obecna publikacja znaczące te badania poszerza, choć jeszcze ich nie wyczerpuje. Zarówno opracowania o charakterze dokumentacyjnym, jak też te, w których podejmuje się próby analizy związków Jana Pawła II z Ziemią Tarnowską, stanowią interesujący materiał tak dla współczesnego czytelnika, jak też dla przyszłych badaczy. Prezentowana publikacja jest też interesująca ze względu na zespół autorów. Prezentują oni bardzo różnorodne środowiska jak też punkty spojrzenia, dzięki czemu uzyskujemy bardzo szerokie spojrzenie na myśl Jana Pawła II.

Tarnów, dnia 11 września 2010 r.

ks. dr hab. Antoni Żurek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

 


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio